Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Περιφερειακή Επιτροπή Αν. Μακεδονίας & Θράκης
Χειμερινό πρωτάθλημα προαγωνιστικών 17-18/3/2012
  06-03-2012       910
Περιφερειακή Επιτροπή Θεσσαλίας
Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
  20-02-2012       1854
Περιφερειακή Επιτροπή Πελλοπονήσου
ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ
  13-12-2011       2136
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
  13-12-2011       2324
Περιφερειακή Επιτροπή Αιγαίου
ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
  13-12-2011       1948
Περιφερειακή Επιτροπή Θεσσαλίας
ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
  13-12-2011       2095
Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου
ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ
  13-12-2011       2203
Περιφερειακή Επιτροπή Αν. Στερεάς & Εύβοιας
ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΑΝ. ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ
  13-12-2011       2087
Περιφερειακή Επιτροπή Αν. Μακεδονίας & Θράκης
ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
  13-12-2011       2121
Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής
ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
  13-12-2011       3132