Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
  02-03-2018       1
Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
  26-01-2018       1
Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου
ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ
  17-12-2017       1
Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου
6 SWIMMING CUP IOANNINA
  17-11-2017       1
Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣ ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
  08-02-2017       21
Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2015
  20-02-2015       1235
Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου
Μεταβολές στους Κανονισμούς Κολύμβησης
  02-02-2015       1121
Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2015
  07-10-2014       1104
Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2013
  25-01-2013       1586
Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου
ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ
  13-12-2011       2217