Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Περιφερειακή Επιτροπή Πελλοπονήσου
ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
  02-12-2017       5
Περιφερειακή Επιτροπή Πελλοπονήσου
ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 (ΠΑΤΡΑ)
  29-11-2017       3
Περιφερειακή Επιτροπή Πελλοπονήσου
ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 -ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
  28-11-2017       2
Περιφερειακή Επιτροπή Πελλοπονήσου
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
  27-11-2017       2
Περιφερειακή Επιτροπή Πελλοπονήσου
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ)
  23-11-2017       2
Περιφερειακή Επιτροπή Πελλοπονήσου
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2015
  20-02-2015       975
Περιφερειακή Επιτροπή Πελλοπονήσου
Μεταβολές στους Κανονισμούς Κολύμβησης
  02-02-2015       1016
Περιφερειακή Επιτροπή Πελλοπονήσου
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2015
  07-10-2014       1009
Περιφερειακή Επιτροπή Πελλοπονήσου
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2013
  25-01-2013       1460
Περιφερειακή Επιτροπή Πελλοπονήσου
ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ
  13-12-2011       2141