Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 2017
  24-10-2016       52
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΠΡΟΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 2016-2017
  21-10-2016       399
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ 2016-2017
  21-10-2016       706
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη των ΠΦΑ με ειδικότητα Κολύμβηση για την υλοποίηση του προγράμματος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
  14-10-2016       528
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ GRAND PRIX ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
  13-10-2016       1153
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΦΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Α' ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  11-10-2016       529
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΦΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Α' ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  10-10-2016       334
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2017
  10-10-2016       129
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Π.Φ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  09-10-2016       680
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ"
  05-10-2016       548