Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ "ΙΔΡΥΜΑ ΛΕΒΕΝΤΗ" 2017

 

 

 

Σας γνωστοποιούμε προς αποφυγή προβλημάτων ότι φέτος η υποβολή των
ολοκληρωμένων φακέλων υποψηφιοτήτων μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στο
e-mail [email protected] ή ταχυδρομικώς προς την εταιρεία W&W,
Πατησίων 141, 11251 Αθήνα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε μόνο με mail στο
[email protected] ή στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος
www.agleventisfoundation.org/el