Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΤΟΠΙΝΓΚ

                            Αθήνα 28 Φεβρουαρίου 2017

Προς

Ενδιαφερόμενα Σωματεία

----------------------------

Κύριε Πρόεδρε,

Σας επισυνάπτουμε έγγραφο του ΕΣΚΑΝ που αφορά τη συνεργασία κατά τη διαδικασία ελέγχου Ντόπινγκ  και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Για το Δ.Σ

Ο Γεν. Γραμματέας

ΔΗΜ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ