ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ + ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

  24.07.2020 13:36       5572
Αρχεία:
  ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΑΤΟΜΙΚΑ) (24.07.2020 13:38)
  ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΟΜΑΔΙΚΑ) (24.07.2020 13:38)
  ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (ΑΤΟΜΙΚΑ) (24.07.2020 13:39)
  ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (ΟΜΑΔΙΚΑ) (24.07.2020 13:40)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΟΜΑΔΙΚΑ (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ) (31.07.2020 12:14)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ) (31.07.2020 12:15)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΤΟΜΙΚΑ (ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ) (31.07.2020 12:16)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΟΜΑΔΙΚΑ (ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ) (31.07.2020 12:16)
  ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ (ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ) (31.07.2020 12:16)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ) (31.07.2020 12:17)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΤΟΜΙΚΑ (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ) (04.08.2020 14:25)
  ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ) (04.08.2020 14:25)
  ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΤΟΜΙΚΑ) (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ) (06.08.2020 09:59)
  ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΤΟΜΙΚΑ) (ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ) (06.08.2020 10:00)
  ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (ΟΜΑΔΙΚΑ) (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ) (06.08.2020 10:38)
  ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ) (06.08.2020 20:23)
  ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ) (06.08.2020 20:23)
  ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ) (07.08.2020 09:45)
  ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ) (07.08.2020 09:45)
  ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΤΟΜΙΚΑ) (07.08.2020 19:18)
  ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (ΟΜΑΔΙΚΑ) (07.08.2020 20:11)
  ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ) (08.08.2020 09:19)
  ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ) (08.08.2020 09:35)