Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Περιφερειακή Επιτροπή Αν. Μακεδονίας & Θράκης
Χειμερινοί Αγώνες Προ-αγωνιστικών Κατηγοριών 14-3-2015 Αλεξανδρούπολη
  05-02-2015       439
Περιφερειακή Επιτροπή Θεσσαλίας
Μεταβολές στους Κανονισμούς Κολύμβησης
  02-02-2015       544
Περιφερειακή Επιτροπή Κεντροδυτικής Μακεδονίας
Μεταβολές στους Κανονισμούς Κολύμβησης
  02-02-2015       583
Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης
Μεταβολές στους Κανονισμούς Κολύμβησης
  02-02-2015       1215
Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου
Μεταβολές στους Κανονισμούς Κολύμβησης
  02-02-2015       1280
Περιφερειακή Επιτροπή Πελλοπονήσου
Μεταβολές στους Κανονισμούς Κολύμβησης
  02-02-2015       1208
Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής
Μεταβολές στους Κανονισμούς Κολύμβησης
  02-02-2015       1353
Περιφερειακή Επιτροπή Αν. Στερεάς & Εύβοιας
Μεταβολές στους Κανονισμούς Κολύμβησης
  02-02-2015       542
Περιφερειακή Επιτροπή Αν. Μακεδονίας & Θράκης
Μεταβολές στους Κανονισμούς Κολύμβησης
  02-02-2015       390
Περιφερειακή Επιτροπή Αιγαίου
Μεταβολές στους Κανονισμούς Κολύμβησης
  02-02-2015       1322