Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ