Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018