ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Φ.Α.) με ειδικότητες υγρού στίβου

Η διαδικασία συλλογής αιτήσεων ολοκληρώθηκε. Οι πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Κ.Ο.Ε.