Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Διακήρυξη για «Προμήθεια Μεταλλίων – Κυπέλλων - Aναμνηστικών Πλακετών & Κορδέλες Διαπιστεύσεων για τις αγωνιστικές εκδηλώσεις που θα διοργανώσει την αγωνιστική περίοδο 2024» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ
  02-11-2023       1
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ MASTERS
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2022
  11-01-2022       1
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΑΙΤΗΣΗ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ Κ.Φ.Α ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
  09-06-2020       1
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
  14-02-2020       1
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2020»
  22-01-2020       1
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020
  22-01-2020       1
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2019
  06-11-2019       1
ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
  04-07-2019       1
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
  10-05-2019       1
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
  11-02-2019       1