Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ MASTERS
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
  16-11-2021       293
ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 2020
  19-08-2020       900
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ MASTERS
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ 2020
  19-08-2020       1039
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 2017
  02-11-2017       3579
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 2017-2021
  02-11-2017       6138
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ MASTERS
KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 2020
  27-03-2017       8477
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Επικαιροποίηση Κανονισμών Κολύμβησης 2015-2017
  23-03-2017       3108
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 2017
  12-01-2017       2901
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Μεταβολές στους Κανονισμούς Κολύμβησης
  02-02-2015       4234
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
  15-01-2015       7035