Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση και Προτεινόμενο Καταστατικό
  26-05-2021       47
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 29/5/2021
  19-05-2021       43
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 28.3.2021
  19-05-2021       44
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  19-05-2021       40
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Γενική Συνέλευση - Εκπρόσωποι, υποψήφιοι, απολογισμός και οδηγίες
  27-03-2021       84
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΑΠΟ Γ.Γ.Α.
  18-03-2021       1767
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΚΟΕ
  08-03-2021       1065
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ Γ.Σ 24/10/2018
  19-03-2019       64
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018
  19-03-2019       122
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018
  19-03-2019       122