Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Γενική Συνέλευση - Εκπρόσωποι, υποψήφιοι, απολογισμός και οδηγίες
  27-03-2021       22
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΑΠΟ Γ.Γ.Α.
  18-03-2021       1075
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΚΟΕ
  08-03-2021       845
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ Γ.Σ 24/10/2018
  19-03-2019       18
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018
  19-03-2019       44
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018
  19-03-2019       58
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018
  19-03-2019       18
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
  14-10-2016       26
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1303 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  15-12-2014       5990
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
  20-11-2014       6035