Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ Γ.Σ 24/10/2018
  19-03-2019       1
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018
  19-03-2019       1
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018
  19-03-2019       1
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018
  19-03-2019       1
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
  14-10-2016       8
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1303 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  15-12-2014       5976
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
  20-11-2014       6016
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
  11-10-2012       6809
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30-9-2012
  11-10-2012       6687
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΟIΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
  11-10-2012       6816