ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ / ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ / ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ / ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ" Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2016-17 ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

  19.04.2017 14:15       933

Παρατίθεται ο πίνακας των υποψηφίων ανά Εκπαιδευτική Περιφέρεια και σειρά προσωρινής αξιολόγησης. Οι παρακάτω, όπως αναγράφεται στην προκήρυξη, υποχρεούνται εντός διημέρου και συγκεκριμένα έως 21/04/2017 και ώρα 12:00 να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά μοριοποίησης (όσον αφορά την προϋπηρεσία θα προσμετράται αυτή που κτήθηκε μετά την ημερομηνία λήψης του πτυχίου για το αντικείμενο της κολύμβησης, για ίδιο χρονικό διάστημα δεν αθροίζονται πολλαπλοί εργοδότες). Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στην προκήρυξη. Σε περίπτωση που δεν επιβεβαιωθεί εμπρόθεσμα η μοριοποίηση από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά ο υποψήφιος διαγράφεται και θα αντικατασταθεί από επιλαχόντα σύμφωνα με την αξιολόγηση. Είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στο [email protected] το επισυναπτόμενο αρχείο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ»

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΜΕΤΑΞΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΚΟΓΚΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΒΡΟΥ

ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ

ΙΣΙΓΟΝΗ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΩΜΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΖΗΣΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΙΤΙΞΗ

ΘΕΟΧΑΡΙΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ