ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

ACROPOLIS JUNIOR 2023

  10.05.2023 16:32       28321
Αρχεία:
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (11-12 ΕΤΩΝ) (ΑΤΟΜΙΚΑ) (13.05.2023 12:07)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (11-12 ΕΤΩΝ) (ΟΜΑΔΙΚΑ) (13.05.2023 12:38)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (10 ΕΤΩΝ) (ΑΤΟΜΙΚΑ) (13.05.2023 15:13)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (10 ΕΤΩΝ) (ΟΜΑΔΙΚΑ) (13.05.2023 15:30)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (11-12 ΕΤΩΝ) (ΑΤΟΜΙΚΑ) (13.05.2023 19:54)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (11-12 ΕΤΩΝ) (ΟΜΑΔΙΚΑ) (14.05.2023 08:29)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (11-12 ΕΤΩΝ) (ΑΤΟΜΙΚΑ) (14.05.2023 12:04)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (11-12 ΕΤΩΝ) (ΟΜΑΔΙΚΑ) (14.05.2023 12:34)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (10 ΕΤΩΝ) (ΑΤΟΜΙΚΑ) (14.05.2023 15:22)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (10 ΕΤΩΝ) (ΟΜΑΔΙΚΑ) (14.05.2023 15:39)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (11-12 ΕΤΩΝ) (ΑΤΟΜΙΚΑ) (14.05.2023 19:33)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (11-12 ΕΤΩΝ) (ΟΜΑΔΙΚΑ) (14.05.2023 20:01)
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (10 ΕΤΩΝ) (14.05.2023 20:04)
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (11-12 ΕΤΩΝ) (14.05.2023 20:04)
  ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 10 ΕΤΩΝ (15.05.2023 12:29)
  ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 11-12 ΕΤΩΝ (15.05.2023 12:30)