ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ανακοίνωση της ΚΟΕ

  21.07.2022 17:12       3701

Εκδικάστηκε σήμερα 21-7-2022 από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του σωματείου Α.Ν.Ο. Μεταμόρφωσης, εναντίον της απόφασης της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας να μην βαθμολογηθεί στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής/ Συγχρονισμένης Κολύμβησης Κορασίδων Β’, λόγω εκπρόθεσμης δήλωσης συμμετοχής.

Η απόφαση ήταν απορριπτική.

Η πρωτοφανής αυτή ενέργεια, δηλαδή της προσφυγής σε πολιτικά δικαστήρια κατά απόφασης αθλητικής ομοσπονδίας και μάλιστα κατά παράβαση ρητής δικαστικής διαταγής να ενημερωθεί για το αίτημα η Κ.Ο.Ε., δεν μπορεί και δεν πρέπει να μείνει χωρίς περαιτέρω ενέργειες, τόσο από τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό όργανα της Ομοσπονδίας, όσο και από τον παγκόσμιο αθλητικό οργανισμό που έχει την εποπτεία της Κ.Ο.Ε. σε θέματα, μεταξύ άλλων, διαφάνειας και σωστής διακυβέρνησης.

Η διοίκηση της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας θα συνεχίσει να εργάζεται προς την κατεύθυνση του συμφέροντος όλων των σωματείων χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς παρέκκλιση από τις αρχικές της δεσμεύσεις, έστω και αν αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω εξωγενών παραγόντων.