ΤΕΧΝΙΚΗ / ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

  23.10.2019 14:54       545

2Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 2019-2020