ΤΕΧΝΙΚΗ / ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ 2019-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

  02.10.2019 14:29       3681

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 2019-2020