ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Απαραίτητη η ειδική αθλητική αναγνώριση για τα σωματεία

  15.09.2022 13:58       2056

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του αθλητικού νόμου, όπως ισχύουν, και τις σχετικές ΚΥΑ, τα σωματεία – μέλη της Κ.Ο.Ε. που δεν διαθέτουν ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχουν εγγραφεί στο μητρώο της Γ.Γ.Α., δεν μπορούν να συμμετέχουν στις αγωνιστικές δραστηριότητες της Ομοσπονδίας μας. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΕ