ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ / MASTERS

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ KAI ENTYΠΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

  08.07.2020 13:27       107