ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ / ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 1ο-7ο ΑΣΤΕΡΙ, ΑΘΗΝΑ, 13-14/04/2024

  03.04.2024 13:12       31684ο ΑΣΤΕΡΙ

ΓΚΡΟΥΠ 1 ΜΕ 359 ΚΑΙ 348

5ο ΑΣΤΕΡΙ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α 

ΓΚΡΟΥΠ1  140g ΚΑΙ 437  (ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΡΙΕΣ 1-4)

ΓΚΡΟΥΠ 2 308h ΚΑΙ 407 (ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΡΙΕΣ 5-7)