ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ / Νέα Σμύρνη 27 Ιανουαρίου 2019

ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ(ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ) ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 1ο-4o & 7ο ΑΣΤΕΡΙ ΑΘΗΝΑ (2η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ)

  24.01.2019 16:23       1537