ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ / ΑΡΓΟΣ, 28-29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ) ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 1ο-7ο ΑΣΤΕΡΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  15.12.2022 23:53       2759

Μετά την ολοκλήρωση των συμμετοχών οι αγώνες θα συμπτυχθούν σε μία ημέρα (Κυριακή) και το πρόγραμμα τροποποιείται ως εξής:

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/1/2023

10:00-10:50 Προθέρμανση 1ο Αστέρι

10:30           Σύσκεψη Κριτών

11:00-12:00 1ο Αστέρι

12:00-13:00 2ο Αστέρι

13:00-14:00 3ο Αστέρι

14:00-14:30 4ο Αστέρι

14:30-15:30 5ο Αστέρι

15:30-16:00 6ο Αστέρι

16:00-16:30 7ο Αστέρι