ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ / ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ / ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ / ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ / ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ, ΕΝΩΣΕΙΣ Ή ΣΩΜΑΤΕΙΑ

  29.08.2017 12:38       2241

Προς Σωματεία Μέλη ΚΟΕ,

Κύριε Πρόεδρε,

Σας κοινοποιούμε συνημμένα το Απογραφικό Δελτίο Αθλητικών Συγκροτημάτων και Εγκαταστάσεων της Γ.Γ.Α. με το οποίο όπως θα διαπιστώσετε επιχειρεί στην καταγραφή όλων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων της χώρας.

Θα παρακαλούσαμε όπως, εφόσον υπάρχει στην κατοχή σας κάποιο κολυμβητήριο, προβείτε στην συμπλήρωση των αρχείων που ζητούν από το συνημμένο έντυπο που αφορά σε κολυμβητήρια και να το αποστείλετε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 στην ΓΓΑ στην αναφερόμενη του εγγράφου ηλεκτρονική διεύθυνση.

Σχετικά με το θέμα της καταγραφής των αθλητικών εγκαταστάσεων διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το σχετικό επισυναπτόμενο έγγραφο της Γ.Γ.Α., η καταγραφή θα γίνεται από τον φορέα διαχείρισης, ανεξάρτητου εάν του ανήκει η κυριότητα ή του έχει παραχωρηθεί για τη χρήση τους.