ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ / ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ / ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ / ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ / ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ / MASTERS

Νέο έντυπο Αίτησης Εξαίρεσης Θεραπευτικής Χρήσης TUE και Νέες Οδηγίες TUE

  14.07.2021 09:34       184

Παρακαλούμε όπως βρείτε συνημμένα τα έντυπα της αίτησης TUE καθώς και τις οδηγίες TUE με την πιο πρόσφατη επικαιροποίηση τους.

Οι αιτήσεις για TUE είναι προσωπικές και επειδή περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα πρέπει να κατατίθενται απευθείας από τους/τις Αθλητές/τριες και όχι με διαβιβαστικό της Ομοσπονδίας και να αφορούν μόνο εξαίρεση χρήσης για Ουσίες ή Μεθόδους που είναι Απαγορευμένες σύμφωνα με τον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών και Μεθόδων του WADA 2021 ή για θεραπείες που ξεπερνούν τα επιτρεπτά θεραπευτικά όρια (π.χ. εισπνεόμενα) όπως αυτά αναγράφονται στον ισχύοντα Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών 2021.

Αιτήσεις που αρχικά δεν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις δεν θα μπορούν να εξεταστούν από την Επιτροπή TUE και να απαντηθούν, γι' αυτό παρακαλούμε πολύ, εάν υπάρχει ερώτημα από αθλητή/τρια για το αν θα πρέπει να καταθέσει αίτηση TUE για την ουσία που πρόκειται να λάβει για θεραπευτικούς σκοπούς, για την οποία δεν μπορεί να του απαντήσει ο θεράπων Ιατρός του/της ή ο Ιατρός της Ομοσπονδίας, ο/η αθλητής/τρια θα πρέπει να θέτει το ερώτημα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο e-mail του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. και όχι μέσω κατάθεσης αίτησης TUE.