ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ο νέος Κανονισμός Μεταγραφών της ΚΟΕ

  29.08.2022 14:05       3587

Όλα τα ζητήματα που αφορούν την διαδικασία εγγραφών και μεταγραφών των αθλητών / τριών, στα επί μέρους αθλήματα της ΚΟΕ, περιλαμβάνονται στο νέο Κανονισμό Εγγραφών – Μεταγραφών που έχει ήδη τεθεί σε ισχύ μετά την έγκριση του από το Δ.Σ της Ομοσπονδίας στις 12 Ιουλίου 2022, σε εφαρμογή της ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης στις 19 Μαρτίου 2022.

Στον Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τους όρους και τις προϋποθέσεις εγγραφών - μεταγραφών των αθλητών / τριών (και των μη εχόντων ελληνική υπηκοότητα), τα όργανα έγκρισης των διαδικασιών, το χρονικό διάστημα εγγραφών και μεταγραφών στα αθλήματα, ειδικά θέματα των αθλητών / τριών, οι λόγοι μεταγραφών αθλητών / τριών, κλπ.

Ο νέος Κανονισμός Μεταγραφών (ΕΔΩ), είναι δομημένος έτσι ώστε να εξυπηρετούνται και να διευκολύνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σαφήνεια, τόσο οι ενδιαφερόμενοι αθλητές / τριες, όσο τα σωματεία - μέλη της Ομοσπονδίας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΕ