ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ / ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ / ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ / ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ / ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Α/ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ

  05.01.2018 20:15       1248

Μετά την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών έχει προκύψει η οριστική κατατάξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της προκήρυξης επισημαίνεται ότι

α) η σειρά κατάταξης στην αξιολόγηση των υποψηφίων δεν θα ισχύσει σε περίπτωση που οι ανάγκες εφαρμογής του προγράμματος απαιτούν την παρουσία και των δύο φύλλων σύμφωνα με τις εγκυκλίους του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

β) στην Περιφέρεια Αττικής οι επιλαχόντες μπορούν να κληθούν προκειμένου να απασχοληθούν σε άλλες διευθύνσεις μετά από συνεννόηση με τους συντονιστές (Ο.Φ.Α.) του αντικειμένου της Κολύμβησης.

 Διευκρινίζεται ότι οι αποκλεισθέντες δεν εμφανίζονται στον πίνακα.