ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

ΠΑΜΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2021

  04.09.2021 20:50       2017
Αρχεία:
  ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ (05.09.2021 22:47)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ) (06.09.2021 13:45)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ) (06.09.2021 13:45)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ) (06.09.2021 13:46)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ) (06.09.2021 13:47)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) (06.09.2021 14:34)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) (06.09.2021 14:34)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΤΟΜΙΚΑ) (ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ) (07.09.2021 12:20)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) (07.09.2021 12:21)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΤΟΜΙΚΑ) (ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ) (07.09.2021 12:21)
  ΣΚΥΤΑΛΕΣ (OPEN) 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (07.09.2021 12:22)
  ΣΚΥΤΑΛΕΣ (ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ) 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (07.09.2021 12:22)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΤΟΜΙΚΑ) (ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ) (07.09.2021 19:38)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) (07.09.2021 19:38)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΤΟΜΙΚΑ) (ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ) (07.09.2021 19:39)
  ΣΚΥΤΑΛΕΣ (OPEN) 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (07.09.2021 19:39)
  ΣΚΥΤΑΛΕΣ (ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ) 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (07.09.2021 19:40)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΤΟΜΙΚΑ) (ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ) (08.09.2021 10:18)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) (08.09.2021 10:19)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΤΟΜΙΚΑ) (ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ) (08.09.2021 10:20)
  ΣΚΥΤΑΛΕΣ (OPEN) 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (08.09.2021 11:27)
  ΣΚΥΤΑΛΕΣ (ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ) 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (08.09.2021 11:27)
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ (OPEN) (08.09.2021 11:37)
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (OPEN) (08.09.2021 11:38)
  ΓΕΝΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (OPEN) (08.09.2021 11:38)
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΦΗΒΩΝ (08.09.2021 11:38)
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ (08.09.2021 11:39)
  ΓΕΝΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ (08.09.2021 11:39)
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (08.09.2021 11:40)
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (08.09.2021 11:40)
  ΓΕΝΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (08.09.2021 11:40)