ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ / ΑΘΗΝΑ(ΟΑΚΑ) 17-20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ/ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΟΠΕΝ) 2020

  09.09.2020 11:59       9562
Αρχεία:
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ (09.09.2020 12:05)
  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (09.09.2020 12:09)
  ΕΝΤΥΠΟ 1 (09.09.2020 18:32)
  ΕΝΤΥΠΟ 2 (09.09.2020 18:32)
  ΕΝΤΥΠΟ 3 (09.09.2020 18:32)
  ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (09.09.2020 18:33)
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ (09.09.2020 18:33)
  ΟΔΗΓΙΕΣ(10/9/2020) (10.09.2020 16:15)
  ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (11.09.2020 16:12)
  ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (11.09.2020 16:12)
  ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ (14.09.2020 17:56)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ_ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ_16/9/2020 (16.09.2020 19:19)
  ΣΤΑΡΤ_ΛΙΣΤ_ΣΟΛΟ_ΕΛΕΥΘΕΡΟ_ΤΕΛΙΚΟΣ (16.09.2020 19:30)
  ΣΤΑΡΤ_ΛΙΣΤ_ΣΟΛΟ_ΤΕΧΝΙΚΟ_ΤΕΛΙΚΟΣ (16.09.2020 19:31)
  ΣΤΑΡΤ_ΛΙΣΤ_ΝΤΟΥΕΤΟ_ΕΛΕΥΘΕΡΟ_ΤΕΛΙΚΟΣ (16.09.2020 19:53)
  ΣΤΑΡΤ_ΛΙΣΤ_ΝΤΟΥΕΤΟ_ΤΕΧΝΙΚΟ_ΤΕΛΙΚΟΣ (16.09.2020 19:53)
  ΣΤΑΡΤ_ΛΙΣΤ_ΟΜΑΔΙΚΟ_ΕΛΕΥΘΕΡΟ_ΤΕΛΙΚΟΣ (16.09.2020 21:09)
  ΣΤΑΡΤ_ΛΙΣΤ_ΤΕΧΝΙΚΟ_ΟΜΑΔΙΚΟ_ΤΕΛΙΚΟΣ (16.09.2020 21:18)
  ΣΤΑΡΤ_ΛΙΣΤ_FREE_COMBINATION_ΤΕΛΙΚΟΣ (16.09.2020 21:41)
  ΣΤΑΡΤ_ΛΙΣΤ_HIGHLIGHT_ΤΕΛΙΚΟΣ (16.09.2020 21:42)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΟΛΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (18.09.2020 12:25)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (18.09.2020 12:26)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΝΤΟΥΕΤΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (18.09.2020 16:48)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΤΟΥΕΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (19.09.2020 13:45)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ HIGHLIGHT ΤΕΛΙΚΟΣ (19.09.2020 18:31)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ FREE COMBINATION ΤΕΛΙΚΟΣ (19.09.2020 21:16)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (20.09.2020 12:29)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (20.09.2020 16:07)
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (20.09.2020 16:08)

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 15:00 ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕΣΩ ZOOM MEETING

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΝΤΟΥΕΤΟ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Η ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ 18/9/2020 14:00

 

LIVESTREAMING: 

https://www.youtube.com/channel/UCHotkhkix2OvVcxFpGSBJ_w