ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ / ΠΑΤΡΑ, 29-31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ/ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2021

  20.10.2021 14:08       8976
Αρχεία:
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ (20.10.2021 14:11)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (25.10.2021 10:44)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (25.10.2021 10:44)
  KYA_25-10-2021 (26.10.2021 13:33)
  START LIST: ΣΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (26.10.2021 13:40)
  START LIST: ΝΤΟΥΕΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (26.10.2021 13:41)
  START LIST: ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (26.10.2021 13:41)
  START LIST: ΣΟΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (26.10.2021 13:42)
  START LIST: ΝΤΟΥΕΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (26.10.2021 13:44)
  START LIST: ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (26.10.2021 13:45)
  START LIST: FREE COMBINATION ΤΕΛΙΚΟΣ (26.10.2021 13:46)
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 28/10/2021 (26.10.2021 17:39)
  ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ (26.10.2021 17:39)
  ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ (26.10.2021 17:40)
  ΦΟΡΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (26.10.2021 17:40)
  ΦΟΡΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (26.10.2021 17:40)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (29.10.2021 16:46)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΝΤΟΥΕΤΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (30.10.2021 08:31)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΣΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (30.10.2021 11:28)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΝΤΟΥΕΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (30.10.2021 15:19)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: FREE COMBINATION ΤΕΛΙΚΟΣ (30.10.2021 20:31)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (31.10.2021 10:23)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΣΟΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (31.10.2021 14:54)
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (31.10.2021 14:55)