ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 28-31/07/2022

  22.07.2022 12:54       15136
Αρχεία:
  ΓΚΡΟΥΠ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (26.07.2022 13:36)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1η ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (28.07.2022 12:04)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1η ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (28.07.2022 12:05)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ 1η ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (28.07.2022 12:06)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ 1η ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (28.07.2022 12:14)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1η ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (28.07.2022 19:15)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1η ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (28.07.2022 19:16)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ 1η ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (28.07.2022 19:48)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2η ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (29.07.2022 11:14)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2η ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (29.07.2022 11:40)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ 2η ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (29.07.2022 12:05)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ 2η ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (29.07.2022 12:06)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2η ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (29.07.2022 18:56)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ 2η ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (29.07.2022 19:47)
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΚΑ (30.07.2022 08:57)
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΚΑ ΑΓΟΡΙΑ (30.07.2022 08:58)
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ (30.07.2022 08:59)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ηΜΕΡΑ ΠΡΩΙ (30.07.2022 12:49)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ 3ηΜΕΡΑ ΠΡΩΙ (30.07.2022 12:50)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3η ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (30.07.2022 19:01)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ 3η ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (30.07.2022 19:02)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4η ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ (31.07.2022 11:46)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ 4η ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ (31.07.2022 17:43)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4η ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (31.07.2022 18:37)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ 4η ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (31.07.2022 19:14)
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (31.07.2022 19:19)
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (31.07.2022 19:19)
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (31.07.2022 19:22)