ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 10-12/2/2023

  08.02.2023 13:03       14525
Αρχεία:
  ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ 09.02.2023 (08.02.2023 13:08)
  ΓΚΡΟΥΠ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (08.02.2023 13:23)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ (09.02.2023 21:09)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ (09.02.2023 21:09)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ (09.02.2023 21:10)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ (09.02.2023 21:10)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (10.02.2023 11:41)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (10.02.2023 11:41)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (10.02.2023 11:41)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (10.02.2023 11:42)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (10.02.2023 21:11)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (10.02.2023 21:11)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (10.02.2023 21:11)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (11.02.2023 11:31)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (11.02.2023 11:31)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (11.02.2023 11:32)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (11.02.2023 20:40)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (11.02.2023 20:40)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (11.02.2023 20:41)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (12.02.2023 11:34)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (12.02.2023 11:34)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 6Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (12.02.2023 19:47)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 6Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (12.02.2023 19:50)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 6Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ (12.02.2023 19:50)