ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ / ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ / ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ / ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ / ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Φ.Α.) με ειδικότητες υγρού στίβου – Οριστικοί πίνακες κατάταξης

  04.12.2018 16:28       1289

Μετά την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, παρατίθενται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων.


ΠΡΟΣΟΧΗ
Η σειρά κατάταξης στην αξιολόγηση των υποψηφίων δεν θα ισχύσει σε περίπτωση που οι ανάγκες εφαρμογής του προγράμματος απαιτούν την παρουσία και των δύο φύλων σύμφωνα με τις εγκυκλίους του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Οι Κ.Φ.Α. θα ενημερωθούν από το αρμόδιο γραφείο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικά με την ανάληψη των καθηκόντων τους, μετά την υπογραφή σύμβασης με την Κ.Ο.Ε.