ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ / ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ / ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ / ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ / ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΑΤΟ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (155) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Φ.Α.) με ειδικότητες υγρού στίβου

  11.01.2018 15:41       1259

Προς ΠΦΑ για πρόσληψη,

Παρακαλείσθε όπως αποστείλλετε άμεσα συμληρωμένο το αρχείο ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο [email protected]