ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Ψηλά και το 2017 τη σημαία, η ελληνική υδατοσφαίριση

  04.01.2018 15:40       440

Στις 9 ευρωπαϊκές χώρες, που κατέκτησαν Μετάλλιο στις κορυφαίες διοργανώσεις της υδατοσφαίρισης, συγκαταλέχτηκε η Ελλάδα το 2017.

Μάλιστα, στο σχετικό πίνακα, βρίσκεται στην 6η θέση, με το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων ανδρών και το αργυρό στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων γυναικών.

Ήταν ακόμη, 4η στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών, 7η στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Γυναικών, 8η στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων και 4η στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων. Η Ελλάδα, δεν μετείχε μόνον στις Τελικές φάσεις των Γουόρλντ Λιγκ Ανδρών και Γυναικών.

Από τις άλλες 8 ευρωπαϊκές χώρες που κατέκτησαν μετάλλια, Κροατία, Σερβία, Ουγγαρία, Ισπανία και Ρωσία είχαν από τρία (3), η Ολλανδία δύο (2) και Μαυροβούνιο, Ιταλία από ένα (1).

Ο σχετικός πίνακας

ΧΩΡΑ                    ΠΠΑ      ΠΠΓ       ΠΠΝΑ   ΠΠΝΓ    ΕΠΕΦ    ΕΠΝ       WL (A)  WL (Γ)

Κροατία                1              Χ             2         16           7         Χ             3              Χ

Σερβία                  3              Χ             3         12           5         8              1              Χ

Ουγγαρία              2              5              4         6            3         3              Χ             4

Ισπανία                 10            2              6         4            2         1              Χ             Χ                            

Ρωσία                    8             3              9         1            4         7              5              3

ΕΛΛΑΔΑ                4             7             1          2            8         4              Χ             Χ

Ολλανδία                Χ             9             14        3            Χ         2              Χ             5

Μαυροβούνιο          5             Χ             5          Χ            1          Χ             Χ             Χ

Ιταλία                    6             6             7           7            6          5             2              Χ

Γαλλία                  14           11            Χ           Χ             9          12           Χ             Χ

Σλοβακία               Χ             Χ             Χ           14           15         9             Χ             Χ

Ρουμανία               Χ             Χ             Χ             Χ           11         15           Χ             Χ

Τουρκία                 Χ             Χ             Χ             Χ           12         14           Χ             Χ

Γεωργία                 Χ             Χ             Χ             Χ           10           Χ           Χ             Χ

Γερμανία                Χ             Χ             Χ             Χ           13           Χ           Χ             Χ

Ουκρανία               Χ             Χ             Χ             Χ           14           Χ           Χ             Χ

Μάλτα                   Χ             Χ              Χ             Χ           16           Χ           Χ             Χ

Βρετανία                Χ             Χ             Χ             Χ             Χ           6           Χ             Χ

Ισραήλ                   Χ             Χ             Χ             Χ             Χ          10           Χ             Χ

Βουλγαρία              Χ             Χ             Χ             Χ             Χ           11          Χ             Χ

Τσεχία                    Χ             Χ             Χ             Χ             Χ           13          Χ             Χ

Πορτογαλία            Χ              Χ             Χ             Χ             Χ           16          Χ             Χ                            

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΩΝ:

*ΠΠΑ: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών

*ΠΠΓ: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών

*ΠΠΝΑ: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών

*ΠΠΝΓ: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών

*ΕΠΕΦ: Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων

*ΕΠΝ: Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεανίδων

*WL (Α): Γουόρλντ Λιγκ Ανδρών

*WL (Γ): Γουόρλντ Λιγκ Γυναικών

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΕ