ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ

Σχολή επιμόρφωσης Κριτών στην Αθήνα, σε συνεργασία με την World Aquatics

  14.06.2023 12:17       1924

Η Κ.Ο.Ε. σε συνεργασία με την Παγκόσμια Ομοσπονδία «World Aquatics» διοργανώνουν, στα πλαίσια του αναπτυξιακού προγράμματος & επιμόρφωσης, Σχολή Κριτών Καταδύσεων, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα από 15 έως 17 Ιουνίου, (ξενοδοχείο Civitel Attik). 

Σκοπός της Σχολής είναι:

  • Η διεύρυνση του αριθμού των Κριτών Kαταδύσεων και την βελτίωση της ποιότητας των υπαρχόντων
  • Η δημιουργία ενιαίου πλαισίου ερμηνείας και εφαρμογής των Κανονισμών Καταδύσεων
  • Η ανάπτυξη του αθλήματος γενικότερα

Η Σχολή εντάσσεται στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και έχει σχεδιασθεί να προετοιμάσει και πιστοποιήσει Kριτές Καταδύσεων με εμπειρία, οι οποίοι επιθυμούν να επιμορφωθούν ώστε να συμπεριληφθούν στους Διεθνείς Κριτές της World Aquatics, ηλικίας 18 ετών και άνω.

Στη Σχολή μετέχουν 34 Κριτές από Βουλγαρία, Ισπανία, Γεωργία Ιταλία, Κολομβία και Ελλάδα

Υπεύθυνη της Σχολής η κα Πέπη ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΕΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ  και Ομιλητές οι κ.κ. Gordon PETERSON &  Mohamed OSMAN, μέλη της Τεχνικής Επιτροπής Καταδύσεων WORLD AQUATICS.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΕ