ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Τραπεζικοί λογαριασμοί ΚΟΕ

  21.04.2022 09:17       5604

ΕΘΝΙΚΗ
GR92 0110 0800 0000 0804 8067 782 (ΔΕΛΤΙΑ)
GR66 0110 0800 0000 0804 8090 172 (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ) 

EUROBANK
GR82 0260 2770 0007 0020 1520 045 

ALPHA BANK
GR15 0140 1470 1470 0232 0003 260

PIRAEUS BANK
GR91 0171 7270 0067 2716 3708 450