ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ / ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 1-2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β 2023

  14.03.2023 16:54       22582
Αρχεία:
  FILLABLE COACH CARD FORM (14.03.2023 16:55)
  ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (14.03.2023 17:20)
  ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (15.03.2023 17:10)
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ (15.03.2023 17:11)
  ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΑ (16.03.2023 12:57)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β 2023 (ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ) (23.03.2023 18:24)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ) (23.03.2023 18:39)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΣΤΑΡΤΛΙΣΤ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β 2023 (28.03.2023 17:42)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΣΤΑΡΤΛΙΣΤ - ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ 1-7 ΑΣΤΕΡΙ (28.03.2023 17:43)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 5ο ΑΣΤΕΡΙ (01.04.2023 14:16)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:ΦΙΓΟΥΡΕΣ (01.04.2023 14:27)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ (01.04.2023 20:10)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:ΟΜΑΔΙΚΟ ΜΕ ΦΙΓΟΥΡΕΣ (01.04.2023 20:11)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 6ο ΑΣΤΕΡΙ (02.04.2023 00:32)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 7ο ΑΣΤΕΡΙ (02.04.2023 00:32)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:ΝΤΟΥΕΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ (02.04.2023 15:42)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:ΝΤΟΥΕΤΟ ΜΕ ΦΙΓΟΥΡΕΣ (02.04.2023 15:43)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:ΜΙΚΤΟ ΝΤΟΥΕΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ (02.04.2023 15:43)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:ΜΙΚΤΟ ΝΤΟΥΕΤΟ ΜΕ ΦΙΓΟΥΡΕΣ (02.04.2023 15:44)
  "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ" (02.04.2023 17:48)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 1ο ΑΣΤΕΡΙ (02.04.2023 18:46)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 2ο ΑΣΤΕΡΙ (02.04.2023 19:34)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 3ο ΑΣΤΕΡΙ (03.04.2023 00:38)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 4ο ΑΣΤΕΡΙ (03.04.2023 00:39)

https://results.microplustimingservices.com/KOEWINTERGIRLSB2023/index.php

 

link για live results