ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ / ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ) ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β 2022

  25.02.2022 10:51       15389
Αρχεία:
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ (25.02.2022 10:51)
  ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (25.02.2022 14:36)
  ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (25.02.2022 14:37)
  ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ (25.02.2022 15:37)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ) (04.03.2022 14:54)
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ) (04.03.2022 14:55)
  ΣΤΑΡΤΛΙΣΤ: ΦΙΓΟΥΡΕΣ (04.03.2022 14:56)
  ΣΤΑΡΤΛΙΣΤ: ΝΤΟΥΕΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (04.03.2022 14:56)
  ΣΤΑΡΤΛΙΣΤ: ΜΙΚΤΟ ΝΤΟΥΕΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (04.03.2022 14:56)
  ΣΤΑΡΤΛΙΣΤ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (04.03.2022 14:57)
  ΣΤΑΡΤΛΙΣΤ: ΜΙΚΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (04.03.2022 14:57)
  ΣΤΑΡΤΛΙΣΤ: 7ο ΑΣΤΕΡΙ (04.03.2022 15:09)
  ΣΤΑΡΤΛΙΣΤ: 6ο ΑΣΤΕΡΙ (04.03.2022 15:10)
  ΣΤΑΡΤΛΙΣΤ: 5ο ΑΣΤΕΡΙ (04.03.2022 15:10)
  ΣΤΑΡΤΛΙΣΤ: 3ο ΑΣΤΕΡΙ (04.03.2022 15:10)
  ΣΤΑΡΤΛΙΣΤ: 4ο ΑΣΤΕΡΙ (04.03.2022 15:10)
  ΚΛΗΡΩΣΗ ΦΙΓΟΥΡΩΝ (04.03.2022 16:44)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:ΦΙΓΟΥΡΕΣ (05.03.2022 14:30)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:ΝΤΟΥΕΤΟ (05.03.2022 20:20)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:ΜΙΚΤΟ ΝΤΟΥΕΤΟ (05.03.2022 20:20)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:ΟΜΑΔΙΚΟ (06.03.2022 12:20)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:ΜΙΚΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ (06.03.2022 12:21)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ (06.03.2022 14:46)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:ΑΣΤΕΡΙ 6 (06.03.2022 16:55)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:ΑΣΤΕΡΙ 5 (06.03.2022 17:19)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:ΑΣΤΕΡΙ 7 (06.03.2022 18:13)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:ΑΣΤΕΡΙ 3 (06.03.2022 19:19)