Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ (ΚΟΛ/ΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ & ΑΙΓΑΛΕΩ 3-4/7/2021)
  30-06-2021       879
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΕΔΙΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
  29-06-2021       186
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΚΟΛ. ΑΙΓΑΛΕΩ & ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 26-27/6/2021
  25-06-2021       779
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ 9-12 ΕΤΩΝ.
  24-06-2021       1093
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΟΡΙΩΝ 26-27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021.
  24-06-2021       722
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΜΕΓ. ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ
  24-06-2021       213
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΡΟΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ Κ9-Κ10-Κ11-Κ12.
  22-06-2021       968
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ 9-12 ΕΤΩΝ 3-4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021.
  14-06-2021       1504
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
LINK ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
  11-06-2021       194
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
  11-06-2021       114