Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 12-13/4/2014
  04-04-2014       1026
ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΓΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
  03-04-2014       1072
ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΓΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
  03-04-2014       602
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΓΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
  03-04-2014       1067
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΓΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
  03-04-2014       853
ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΓΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
  03-04-2014       743
ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΓΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
  03-04-2014       759
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΓΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
  03-04-2014       986
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 2014
  01-04-2014       962
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ 5.4.14
  01-04-2014       1008