Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

-2- ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - ΑΘΗΝΑ 2019

Περισσότερες πληροφορίες εδώ