Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 2019-2020