Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ