Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Διακήρυξη για «Προμήθεια Μεταλλίων – Κυπέλλων - Aναμνηστικών Πλακετών & Κορδέλες Διαπιστεύσεων για τις αγωνιστικές εκδηλώσεις που θα διοργανώσει την αγωνιστική περίοδο 2024» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ