Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012