Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΓΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΚΟΕ

                                                            Αθήνα 15 Απριλίου 2020

Προς

Σωματεία - Μέλη ΚΟΕ

------------------------

 

Κύριε Πρόεδρε,

Συνημμένα σας επισυνάπτουμε έγγραφο της Γ.Γ.Α που αφορά την επικαιροποίηση των στοιχείων του σωματείου σας και παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε συμπληρωμένο τον επισυναπτόμενο πίνακα της ΓΓΑ.

 

Ο Γενικός Γραμματέας

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ