Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΝΕΩΝ

                        Αριθ. πρωτ. 3965/Ε

                        Αθήνα 13 Σεπτεμβρίου 2018

Προς

Σωματεία - Μέλη ΚΟΕ

Περιφερειακές Επιτροπές

---------------------------

 

Κύριε Πρόεδρε,

Συνημμένα σας επισυνάπτουμε έγγραφο της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ελλάδας (ΕΘΝ.Ο.Α), που αφορά πρόγραμμα Ελληνογερμανικής συνεργασίας για τη Νεολαία και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Για το Δ.Σ

Ο Γενικός Γραμματέας

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ