Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Προς κάθε ενδιαφέρομενο

 

Συνημμένα θα βρείτε έγγραφο της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ, που αφορούν στην διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης νίκης για την αναγνώριση διάκρισης σε Σχολικούς Αγώνες 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής ([email protected])  είναι η Παρασκευή 26 Ioυνίου 2020